Entries by commerz

Information med anledning av ägarbyte

Från och med den 1:a april har vi nya ägare och ingår numera i vårdkoncernen Lideta.

Vi behåller vårt namn, Nykvarn rehab, men får en ny hemsida www.nykvarnrehab.se

Under en period
kommer ni se att det bl.a skyltas om och…