Hemrehabilitering

Hemrehabilitering innebär rehabilitering och träning eller enstaka insatser, som sker i hemmet.

Teamet består av arbetsterapeut, dietist och fysioterapeut/sjukgymnast. Du som inte klarar att ta dig till kliniken för att få din rehabilitering kan få besök i hemmet.

Rehabiliteringsperioden börjar med en gemensam träff då vanligtvis två ur teamet kommer hem till dig och gör en kartläggning och bedömning av dina behov.

Hemrehabilitering är kostnadsfritt.