Med anledning av covid-19 (coronavirus)

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu alla med symtom påluftvägsinfektion att avstå från sociala kontakter för att inte smitta andra. Uppmaningen gäller kontakter både i yrkes- och privatliv.

Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Länk till samlad information om corona i Stockholms län

Kontakt med våra mottagningar skall initialt ske via distans (telefon, digitalt möte) och inte via oannonserat besök för att minska eventuell smittspridning.”

Tack för visad hänsyn – Nykvarn Rehab