Uteblivet besök

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du meddela det senast 24 timmar före den bokade tiden. Annars får du betala en avgift på 400 kronor för uteblivet besök (att du inte kom på ditt besök). Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för barn och ungdomar under 18 år. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök.